farhoo.com

به روز شده در: ۱۱:۴۰
سه‌شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶
Tuesday 24 October 2017
شعرهای کوتاه با مضمون خیانت
شعر کوتاه خیانت توصیف بی وفایی معشوق یا شکستن عهد و پیمان فردی مورد اعتماد است. مجموعه شعر کوتاه درباره خیانت را در فرهو بخوانید.شعر درباره خیانت می‌تواند عاشقانه یا تعلیمی باشد. در شعر تعلیمی فارسی، هرجا که از راستی و درستی تعلیم می‌دهد، مذمت خیانت جایگاهی اخلاقی دارد و امانتداری راه باقی ماندن جوانمردی در میان انسان‌هاست که درستکاران همیشه پیشه خود می‌کنند. در شعر عاشقانه مقصود از خیانت بی وفایی معشوق است. خیانت نادرستی در رفتار با اعتماد کسی که شاعر به وی اعتماد کرده است و به او دل بسته است. بهترین اشعار درباره انواع خیانت را در ادامه مطلب بخوانید.
مجموعه شعرهای رمانتیک
شعر کوتاه رمانتیک به خیال انگیز بودن، بروز احساسات شاعر و عواطف سرشار شناخته می‌شود. گلچین زیباترین اشعار رمانتیک فارسی را در فرهو بخوانید.